Ali Rıza ORMANOĞLU

Ali Rıza ORMANOĞLU

Eskişehirde ve köyde ikâmet ediyor. Müze görevlisi.