Doçent Dr. Tezcan ŞEKERCİOĞLU

Doçent Dr. Tezcan ŞEKERCİOĞLU

1968 Ballıhisar doğumludur. İlk ve orta öğrenimini köyde tamamladıktan sonra Eskişehir Atatürk Teknik lisesinden 1986 yılında mezun oldu. 1990 yılında Selçuk üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1996 yılında Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisasını tamamladı. 2001 yılında aynı üniversitede doktorasını yaptı halen Pamukkale Üniversitesinde Öğretim üyeliği yapmaktadır. Denizli'de ikamet etmektedir.