İhsan KARAOĞLU

İhsan KARAOĞLU

Sivrihisar'da ikâmet ediyor. Emekli.