Ömer KILIÇ

Ömer KILIÇ

Eskişehir'de ikâmet etmektedir.