KÖYÜMÜZ EVLERİNİN MİMARİSİ:

    Köyümüzde yapılan evlerin tamamı taş yapılardan teşkil edilmiş binalardır. Evlerimiz tek katlı olarak inşa edilir. Genel olarak evlerde 3 oda bulunur. İlk giriş bölümünde seki denilen bir nevi balkon yapı göze çarpar. Buradan evlerin orta oda yada salon diye nitelendirebileceğimiz bölümüne giriş yapılır. Bu ortadaki oda diğer yanlardaki iki odadan seki için ayrılan bölüm kadar daha kısa olarak inşaa edilir. Sekiler taştan yapılıp, üzeri beton dökülmüştür. Tek katlı evler yapıldığından sekilerde korkuluk yada parmaklık türü eklentiler mevcut değildir. 

     Evlerimizin tamamının belli oranlarda etrafı taş duvarlarla çevrili avluları vardır. Bu avluların içerisinde köylülerimizin günlük yaşantılarını sürdürebilmek için gerekli olan eklentileri mevcuttur. Bunlar: Ahır, Ağıl, Samanlık, Kümes, Tarım alet ve araçları için garaj türü üstü kapalı yarı açık yapılar, çıkan mahsüllerini depolamak için kullandıkları ambar tipi kapalı bölmeler mevcuttur.

(Tipik iki köy evimiz)

 

     Evlerimizde mutfak(yerel dilde "örtme" denir) bölümleri, bu üç odadan ayrı ama genelde bu odalara birleşik inşa edilmiş ayrı binalarda yapılmıştır. Genel olarak bunlarda iki odalı inşa edilmişlerdir. İlk odasında her türlü yemek ekmek pişirilmesi için kullanılan yerden 70-80 cm. derinlikte kazılmış yuvarlak bir ocak bulunur. Bunun üzerinde büyükçe bir baca inşa edilmiştir. Bu ocaklarda kullanılan yakıt hayvan gübrelerinden elde edilen tezek ve kemire(basma gübre)dir. Bu odanın bitişiğinde ise harçevi(kiler) denilen ve küçük bir penceresi bulunan mümkün olduğunca fazla güneş almayan, yiyecekleri serin tutmaya yarayan ayrı bir oda bulunur. Ebat olarak mutfak ve harçevleri de evlerin diğer odaları büyüklüğünde inşaa edilir. Yaz günlerinde yemekler mutfaklarda ama yere serilen bir kilim, ama tahtadan yapılmış bir sedir üzerinde yenir

 

 (Ocakta pişen yemeği, köylü hanımlarımız ve köy mutfağımız)

    Köyümüzde evlerde su şebekesi olmadığı için evlerimizin bir çoğunda su mevcut değildir. Bazıları ise kendi imkânları ile gerek artezyen gerek tulumba gerek se santrafiş motoru ile avlularından su temin edebilmişlerdir. Bu imkânı olmayanlar ise köyün belli noktalarına inşa edilmiş çeşmelerden taşıma usulü ile su ihtiyaçlarını temin etmektedirler. Bu nedenle evlerde sular mümkün olduğunca ziyan edilmez. Köy mutfaklarının bir köşesinde 20-25 cm yüksekliğinde bir basamak yapılır ve bunun üzerine sıra sıra su kapları dizilir. Bunlar güğüm, helke(kova), bidon gibi adlar alır. 

      Köy evlerimiz duvarları taş duvar olarak örülür. İç ve dış sıvaları topraktan yapılır. Bu sıvaların üzerine içeride beyaz toprak dışarıda ise daha esmer topraktan sulandırılıp bir çeşit cila niteliğinde boya kullanılır. Taş duvarların üzerine döşeme tabir edilen düzgün ağaç gövdeleri sıralanır. Bunların üzerine ise kamış serilir. Kamışların üzerinde ise yine ısı yalıtımı açısından toprak kullanılır. Toprağın üzerine serilen saman ise en üste konulan kiremitlerin düzgün döşenmesine yardımcı olarak kullanılır.

    Bazı köy evlerimizin altında izbe denilen mahsül saklamak için kullanılan zemin seviyesinde yapılmış odalar da bulunur. Tek katlı yapılan evlerden başka bugünkü tabirle dubleks diye nitelendirebileceğimiz "Çardak" denilen evlerimiz de mevcuttur. Bunların alt giriş bölümlerinde iki yada üç göz odaları vardır. Ancak bu odalar ikamet için kullanılmaz. Genel olarak çıkan mahsüllerin saklanması yada heran ihtiyaç duyulup el altında bulundurulan alet ve gereçlerin konulduğu bölümlerdir. Bu bölümden genel olarak ahşap olan merdivenle üst kata çıkılır. İlk çıkışta sizi salon karşılar sağda ve solda evin büyüklüğüne göre iki yada dört oda vardır.

 

(Çardak olarak yapılan iki evden görünüm.)

  

 


Başlık: EVLERDE MİMARİ

Yorum bulunamadı.