KÖYÜMÜZDE TARIM:

 

Köyümüz ekonomisinin bel kemiğidir. Köy arazisi tipik Anadolu bozkırı niteliği taşıdığı için topraklarımızın büyük bir kısmı her yıl ekime müsait değildir. Bu nedenle nadas usulü ekim yapılmaktadır. Yetiştirilen tarım ürünlerinin başında "Arpa" gelmekte olup, "Buğday" ve "Çavdar" ikinci öncelikle yetiştirilmektedir. Köyümüzde tarımda makinalaşma oranı oldukça yüksektir. Civar köylerin hiç birinde Biçerdöver olmadığı zamanlarda bile köyümüzde 4-5 adet Biçerdöver var idi. Hasat zamanı geldiğinde kendi köyümüzün haricinde etraftaki köylerinde biçim işleri bu biçerdöverlerce yapılmaktadır


"BİÇERDÖVER"

              


 

Köyümüzde Tarım ve hayvancılık birlikte yürütüldüğünden hayvanların da her türlü yem saman ve ot ihtiyacı köylülerimizce yetiştirilmektedir. Hayvanların ihtiyacı açısından dışarıya bağımlılık bulunmamaktadır. Köyümüzün arazisi içinde bulunan çayırlık alanda yetişen otlar ekinlerin biçilmesinden bir iki hafta önce biçilip kurutulduktan sonra kışlık olarak depolanır. Köyümüzün arazisindeki bu çayırlık imkân etraftaki bir çok köyde olmadığından bizim köyümüzden ot satın almak için çok sayıda talep olmaktadır. 


"PANCAR SÖKME MAKİNASI"

              
 


Köyümüzde hububat üretiminin haricinde Şeker Pancarı, Soğan, Nohut, Mercimek, Kimyon, Ay Çekirdeği, Bostan (Kavun Karpuz), Üzüm, Haşhaş  yetiştiriciliğide yapılagelmiştir.  Bu tür ürünler köyün sulanabilen köye yakın arazilerimizde yetiştirilmektedir. Sulanan arazilerimizde her yıl tarım yapma imkânı mevcuttur. 


"KARPUZ"
           

Günümüzde yapılan tarımda makinalaşma ileri boyutta olduğundan eski zamanlarda yapılan bir çok gelenek unutulmuş durumdadır. Eskiden ekinler biçildikten sonra işin en zor kısmına geçilir ve harman dökme işleri başlardı. Traktör römorklarının kapakları açılıp üzerlerine ağaçlardan dört kollu olarak yapılan ve "derece" denilen aletle tarlalardan sap çekimi yapılır. Bu saplar köyün harman yerlerinde her ailenin kendine ait bölümüne yığın yapılırdı. İhtiyaca göre bir kaç gün ile 8-10 gün arasında devam eden bu işlem bittikten sonra saman makinaları kurulur. Akşam serinliğinde başlayan saman yapma işi sabaha kadar aralıksız sürerdi. Daha sonra yapılan samanları evlerdeki samanlıklara taşıma işi başlar. İşin en zor yeride samanlık içinde çalışmak ve havasız ortamda bu samanları yerleştirmektir. 

"SAMAN MAKİNASI"
           


Köyümüzde modern tarımda kullanılan her türlü aleti bulmak nerdeyse mümkün haldedir. Bu nedenle eskiye oranla insan gücü ve el emeği ihtiyacı oldukça azalmıştır. Zaten böyle olmasaydı eski şartlarda tarımı yapabilecek genç nüfus olmadığı için işlerin bir çoğu yapılamazdı. Köyde traktörü olmayan aileler ya diğerleriyle ortak yada ücretli olarak ekim yaptırmaktadır. Tarımdan elde edilen gelirin yıllara oranla iyice azalması insanlarımızı önceleri şeker pancarına sonraları soğan üretimine yöneltmiş, bunlarda da uygulanan kota ve pazar imkânının az olması çiftçilerimizi zor durumda koymuştur.

"MİBZER"
           

Köyümüzde tarla ekimlerinin haricinde az da olsa bağlarda üzüm yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Her aile kendisine ait bağlık alanda mevsimine göre bakımını yaptığı bağlarından sarmalık yapraklarını yazın sofralık üzümlerini temin eder. Yaz sonunda ise bağ bozumu yapılır. Bağdaki tüm üzümler toplanılıp bunlar kaynatılarak pekmez yapılır. Çok fazla olmasa da bağlarda ve köyün alt kısmında yeralan bahçelik alanda meyve ağaçlarıda bulunmaktadır. Genel olarak yetiştirilen meyveler başta kayısı omak üzere badem, iğde, ceviz ağacı bulunur. Kırsal alanlarda ise kendiliğinden yetişen alıç ve kuşburnu ağaçları vardır. Şu gün itibarıyla bağlarda ve bahçelerde bakımı ve üretimi yapılan meyve sebze yok denecek kadar azdır. Eski yıllarda köy bahçelerine yazlık sebzeler(domates, biber, patlıcan, mısır, fasulye, salatalık v.s.) ekilir, köy çeşmesinin suları ile sıralı olarak herkes kendi bahçesini sulardı. Suya çok ihtiyaç duyulan mevsimlerde köy korucuları bu işi organize eder. Saatli olarak 24 saat süre ile sulama yapılırdı. köyde bir yada iki adet kır korucusu bir adet köy bir adet de bağ korucusu bulunur. Bunlar sorumlu oldukları mıntıkaların zarar görmemesi için bekçilik yapardı. Bu kişilerin ücretleri ise köylüden toplanan arpa, buğdaylarla karşılanırdı.

 

"BAĞLARIMIZ"

  

"BAHÇELER"

   


Başlık: TARIM

Tarih: 28.07.2014

Yazan: eda

Konu: verim çokluğu

köyünüz çok güzel ama verim azlığııda görebiliyorum..

Yanıtla

—————