Hüsamettin ÖZBAY

Hüsamettin ÖZBAY

Eskişehir'de (bazen de köyde) ikâmet emektedir. Emekli