Mehmet Ali DURAK

Mehmet Ali DURAK

Eskişehir'de ikâmet etmektedir. Fırın da çalışmaktadır.