SÜLALELER

HACIHAKKILAR (ÖZKARA) SÜLALESİ:

 Hacıhakkı sülalesine ismini veren Hacıhakkının babası Ali Ağa dır. ali Ağa nın kendisinden başka 3 kardeşi daha vardır. bunlar Bekir, Deli Mehmet ve Kara Memhmet'tir.

Ali Ağadan olan Hacıhakkı'nın iki oğlu vardır. Hamdi ve Halil ağa, Hamdi'nin oğlu Mustafa (onun oğulları Hamdi ve Halil) kızları Nuriye ve Hamide dir.

Halilağanın iki oğlu vardır. Biri Ali (Alilerin Ali), diğeri Osman (Galo) dır. Osman'ın tek oğlu Halil dir. Ali'nin ise 4 oğlu vardır. Bunlar Özay (Oğlu Osman), Şevki (Oğulları Mustafa, Faruk, Ali, Osman ve Yusuf), Halil ve Fazlı dır.

Bekir'in çocukları.

Evli Osman (Oğlu yok) 

Ahmet (askerde kalmış olup geri dönmemiştir.) Oğlu Bekir (Gubuzun Bekir) ve onun oğulları Ahmet (Oğlu Kadir) ve İsmail'dir (oğulları Bekir ve Hamdi).

Paşadayı İhsan: İhsanın çocukları Ahmet, Abdurrahman (oğulları İhsan, Bilal ve Musa) ve Bilal (Köyde askere gideceği zaman traktör devrilmesi neticesi ölmüştür.)

Deli Mehmet'in oğlu Abdurrahman Çanakkale'de şehit düşmüştür. Abdurrahman'ın Hasan ve Arif adında iki oğlu vardır.

Hasan'ın çocukları Mehmet (Hasan, Zülfikâr), Bilal (Recep), Abdurrahman, Osman (Hasan, Murat) ve Fazlı'dır (Tuğrul).

Arif'in çocukları ise Metin Abdurrahman (Arif, Engin) ve Yalçın Hasan (Hakan) dır.

Kara Mehmet'in iki oğlu vardır bunlar Hamdi ve Ercan

ÖMERAĞA (ŞEKERCİOĞLU) SÜLALESİ:

Ömerağa'nın üç oğlu Ahmet(sarı), İbrahim ve Hilmi'dir.

Ahmet (Sarı) nın çocukları Mustafa (onun oğulları İsmail ve Tezcan), Bilal (oğlu Ahmetcan), Mehmet Ali 1979 yılında 27 yaşında Sakarya nehrinde suda boğularak vefat etti. (onun oğulları Zülfikâr ve Memhet Ali),

ibrahim'in oğulları Ömer (oğlu İdris) ve Abdullah (oğulları İsmail ve İbrahim)

Hilmi'nin oğlu Naci ve onunda oğlu Hilmi'dir

Ömerağa'nın kardeşi Derviş Ahmet'tir. Onun iki oğlunun biri Kıtının Ahmet( Oğulları Adil ve İbrahim) diğeri Kadir oğlu Cevat (onun oğulları Recai, Ahmet ve Osman'dır.)

Aynı sülaleden aşık Hasan'nın oğlu Osman (aşığın osman) Çocukları Hasan (oğulları Rasim, Bilal, Halil), Necati (oğulları Hüsamettin ve Camalettin), Halil(Güdük), Kel Ahmet (oğulları Osman, Mehmet ve Yusuf), Hilosu (oğlu Hüsnü)

 

ARZILAR (ORMANOĞLU) SÜLALESİ:

Arzının Hasan köyde saygı gören bir şahsiyet olarak tanınır. 33 yaşında iken sakal bıraktığı söylenir. Kardeşleri Ali(Eğreli), Ali Rıza, Halil(Gıbız) ve Kör Mehmet Ali dir.

Arzının Hasan oğulları Ali(Gırman), Hüseyin(Kopuk) ve Mustafa'dır. Mustafa'nın oğlu yoktur. Ali'nin oğulları Hasan ve Rafet'tir. Hasan'ın oğulları Özdemir, Suat, Hikmet ve Mustafa'dır. Rafet'in oğulları ise Hüsamettin Şevki ve Mustafa Naci dir.

Hüseyin'in(Kopuk) çocukları Mustafa, İsmet, Yaşar, Nihat ve Mesut'tur.

Eğreli Ali nin çocukları Süleyman(Topal) ve Hasan (Kırküçlü)

Ali Rıza'nın oğulları Ahmet, İsa ve İsmail'dir.

Halil'in oğlu yoktur.

Kör Mehmet Ali'nin oğlu yok, 6 kızı vardır. Askerde iken gözü kör olmuştur.

 

HACELLİLER (ÖZER) SÜLALESİ:

Hacelli'nin 5 oğlu 3 kızı vardır. 4 oğlu Çanakkale'de şehit olmuştur. Kalan tek oğlu olan Osman(Badik) köyde kalmıştır. Osman'ın çocukları Yakup, Hacelli, Hasan, Mehmet Ali(Kel) ve Müslüm'dür.

Yakup'un oğlu yok,

Hacelli'nin oğlu İbrahim,

Hasan'nın oğulları Mustafa ve Sadullah,

Mehmet Ali'nin oğulları Osman ve Gürcan

Müslüm'üm oğulları Bircan ve Tezcan'dır.

Çanakkale'de kalan diğer 4 oğlundan olan Ali (Kelelli) oğlu İrfan, Osman (Kelbadik) oğulları Celal ve Selahattin, Muharrem oğulları Abidin, Hüseyin ve Ercan'dır.

BİCİLER (DOĞAN) SÜLALESİ:

Bicilerde 3 kardeş Hacelli, Ömer ve Osman'dır. Hacelli'nin oğulları Baki (oğlu Hüseyin) ve İbrahim. Ömer'in oğlu Şerafettin (onun oğlu Mesut) ve Osman'nın oğlu Mustafa'dır.

POLATLAR (KARAOĞLU) SÜLALESİ:

Polatların Mustafa çocukları.

Mehmet (Pakatçı) onun oğlu Saffet onun oğlu Şuayup.

Harun oğuları Halit (onun oğlu Mehmet ve Müşteba) Bilal (onun oğlu Haruncan)

Ahmet (Keşirci) oğulları Asım, Abidin ve İhsan

Şuayup (kör) oğlu yok

Mustafa (balmıstık) oğlu Kemal (zettinin kemal) oğlu Cafer , Mustafa

YAHYALAR (ÖZMEN) SÜLALESİ:

Yahya Kocanın oğlu Molla Mehmet'tir onun 4 oğlu:

Niyazi: oğulları Cevdet, Muhterem (oğulları Niyazi, sadullah, Müştak) Atay (oğlu Mehmet)

Yahya: oğulları Hasa, Mehmet ve Özdemir

Muhsin: oğlu Cevat

İsmet: oğulları Sadullah ve Haydar

MÜFTÜLER (ÖZBAY) SÜLALESİ:

Müftünün damadı Hasan oğulları

Saffet: onun oğulları Mustafa ve Hüsamettin

Ahmet: onun oğulları Hasan ve Ahmet

GAZİLER (ÖZCAN) SÜLALESİ:

Gazi Kocanın oğlu Gazinin İsmail onun oğulları

Hüseyin: oğlu Nabi ve Özcan

Mehmet: oğlu yok

Haydar: oğlu İsmail oğlu Haydar

Mıstık: oğlu yok

KILIÇ'LAR:

Mehmet (Gazık) : Oğlu Osman (onun oğulları Birol, Kemal, Mehmet ve Erol) Bekir (onun oğulları Mehmet, Mahmut ve Ömer)

Kemal (Kör kemal): oğulları Mustafa (oğlu Hüseyin ve Muharrem) Zekai, Hikmet (oğlu Kemal) ve Yaşar(oğlu Adnan, Ahmet, İbrahim)

FAYDACI'LAR:

Kemal: oğulları Musa,(oğulları Koray, Kemal ve Ömer Faruk) Azmi ve Mustafa

Necati: oğlu Kemal

Neşet: oğulları Vural Neşet, Musa, Hayati

TOPKAYA'LAR:

Sürmeli'nin oğlu Mustafa onun oğulları

Osman: oğlu Zafer

Fikret: oğlu Mustafa

Cıddımın Süleyman'ın oğlu Osman (Panaz) onun oğulları Hamdi ve Süleyman

MEMİŞOĞULLARI:

Hacımemişlerden iki oğul:

Mustafa (deli ömer) Oğlu Mustafa: (onun oğulları Faruk, Abdullah ve Osman) Mahmut: (oğulları Ömer, Tamer ve Serdar)

Hasan (Kör Hasan): oğulları Memiş, Adil (oğlu Hakan) Feyzullah (Çete) (oğulları Hasan ve yalçın) Abdullah (oğlu Gürcan ve Tezcan)

Sadıklar: Sadık MEMİŞOĞLU Oğulları Hasan Hüseyin, (oğulları Sadık, Ali ve Murat) Ramazan, İbrahim ve Alaaddin.

OPŞİN'LER: 

Ali Şafaklar: oğlu Hasbi onun oğulları Abdullah ve Sadullah

Hüseyin Kelçavuş: Oğlu Yüksel onun oğlu Hüseyin

Mehmet Tilkimehmetler: Ahmet (oğulları Mehmet, Mustafa ve Şinasi) Yaşar (oğlu Mehmet) Hasan ve Gürbüz

Mustafa (danakafa) oğlu yok

KARADAYILAR (YILMAZ)

İbrahim Yılmaz oğlu Hüseyin (karadayı) nın 5 oğlu vardır

Ekrem: (oğlu Ergün), Mehmet (oğlu Hüseyin, Kadir ve Adil), İbrahim (oğlu Mehmet), Abbas (oğlu Ferhat ve Düccal), Erol

DİĞERLERİ:

KELHASAN ÖZDEMİRLER: oğlu Hamza onun oğlu Mehmet onun oğulları Hamza, Kemal ve Cafer

MUSTAFA ÇAVUŞLAR: Kara Ahmet ve Halil İLTİR oğulları Mustafa ve Ünal onun oğlu Halil, Ahmet ve Adnan

TANGAZIN HALİL: oğulları Veysel (albay) ve Süleyman onun oğulları Nevzat, Hasettin ve Halil

CİNAMETLER: Kemal, Muammer ve Mıstık ÇAVDAR , Kemal'in oğulları Rüstem, Ahmet ve Yunus

BABALAR YAHNİ: Anneleri Fatma Hacıhakkının kızı babaları Sivrihisar'lı oğulları Rüştü, Ali İhsan (oğlu Özcan) ve Halil (oğlu Hikmet)

İBİKLER: İbik kocanın oğlu İbrahimin 3 kızı vardır Feride( Haceli'nin eşi), Ayşe (Sadık'ın eşi oğulları H.Hüseyin, Ramazan, İbrahim, Aladdin) Emine Babanın Halil'in eşi

MUTLULAR: Mustafa MUTLU (Aslı Sivas'lı olup köyümüzde Tangazın kızı Remziye ile evlenip köye yerleşmiştir.) Oğulları Celal, Menderes ve Cemal.

 KABAKÇILAR :        Babaları Mustafa ÖZTÜRK Çanakkale'de şehit olmuş. Oğlu Hasan ÖZTÜRK (Kabakçı) onun oğulları Ünal ve Mustafa.

 

 


Başlık: SÜLALELER

Tarih: 13.06.2011

Yazan: Tuğrul ÖZKARA

Konu: Tebrik

Gerçekten çok güzel olmuş. Sanal ortamda da olsa çok güzel. Yapabileceğimiz birşey olursa bizide haberdar edebilirsin resim video vs. konusunda. Birde Sülale bilgilerinde Yalçın Amca baya bi araştırma yapmıştı kendisinde bu konuda çok yardımcı olabilecek bilgiler var diye biliyorum.
Allah Yar ve Yardıcımız olsun. Allahın Selamı Üzerinize olsun.

Yanıtla

—————

Tarih: 11.08.2010

Yazan: Recep ÖZKARA

Konu: Sayfaya eklenti

Yukarıdaki sayfamızda kıt imkânlarla köyden derleyebildiğim bilgileri ekledim. Bir çok eksik olduğunun farkındayım. Yanlış yazılanlar da olabilir. Bu konuda elinde yayınlanmasını istediğiniz bilgileri olanlar bana iletirlerse gerekli düzenlemeleri yaparım. Birde sadece erkeklerin yazıldığı konusunda eleştiriler var ama kızlarıda yazmaya kalksaydık inanın işin içinden çıkamazdık. Sonuçta köyden uzakta olmam nedeniyle veri toplamamız sorun oluyor.

Yanıtla

—————